Taak Risico Analyse (TRA)

Een Taak Risico Analyse wordt door Van Omme & De Groot alleen gehanteerd voor specifiek risicovolle taken en bestaat uit een aanvullende veiligheidsinstructie om een taak zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.

Bij het aannemen van werkzaamheden wordt door de werkvoorbereiding aan de hand van onderstaande drie punten bepaald of het opstellen van een taakrisico-analyse noodzakelijk is:

  1. Zijn de taken binnen het project uit te voeren conform de basis VG-plan richtlijnen / instructies Van Omme & De Groot of de onderaannemer? Indien ja, dan is het opstellen van een TRA niet noodzakelijk.
  2. Zijn de risico’s van de uit te voeren taken laag en/of niet nieuw voor de organisatie, dan is het opstellen van een TRA niet nodig.
  3. Alleen in die gevallen waar er onbekende risico’s zijn zal een TRA opgesteld worden. Daarnaast wordt na ieder ongeval een bestaande TRA geëvalueerd, voor zover de TRA werkzaamheden betrof.

De TRA wordt als maatregel opgenomen in de matrix van paragraaf 4.4. door de projectleider en/of werkvoorbereider en gecommuniceerd met de projectmedewerkers.