Deelnames

Betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij onze organisatie hoog in het vaandel. De Woningborg Groep verstrekt garantie voor nieuwbouwwoningen. De bijbehorende certificaten waarborgen dat woningen gegarandeerd worden afgebouwd en dat wij onze garantieverplichtingen nakomen na oplevering van de woning. Daarnaast geeft Woningborg technisch advies over het aangemelde nieuwbouwplan en bezoeken bouwinspecteurs de bouwlocatie.

Meer over Woningborg Groep

SKB heeft als doel het verbeteren van de dienstverlening van de bouw richting de consument. Bij Van Omme & De Groot hechten wij veel waarde aan het oordeel van onze klanten. De onderzoeken naar klanttevredenheid via het SKB stellen ons in staat de kwaliteit van onze dienstverlening te meten.

Meer over SKB

Bouwend Nederland is een ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Bouwend Nederland verenigt en verbindt bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en zet zich in voor vernieuwing in de bouw en infra.

Meer over Bouwend Nederland

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) zet zich in om de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

Meer over NEPROM

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model (ook wel Management). Een BIM Is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. Een virtuele versie van bijvoorbeeld een gebouw of infrastructuur, of het proces om daartoe te komen. De kern van het BIM is een 3D-model, de geometrie. Hieraan zijn alle gegevens gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van het bouwwerk.

Meer over BIM basis ILS

Van Omme & De Groot steunt al meerdere jaren de Krajicek Foundation. De Krajicek Foundation wil dat ieder kind sociaal veilig en sportief opgroeit. Op 125 Krajicek Playgrounds kunnen kinderen in aandachtswijken, dicht bij huis en in een veilige omgeving buiten spelen en sporten. De aanpak van de Krajicek Foundation is hierin uniek. Kinderen worden gemotiveerd en begeleid door jongeren uit de buurt; de Krajicek Scholarshippers. In ruil voor een studiebeurs organiseren deze jongeren ten minste 100 uur per studiejaar activiteiten op en rondom de Krajicek Playgrounds. Hiermee krijgen Krajicek Scholarshippers de kans om zichzelf positief te ontwikkelen en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. En worden kinderen begeleid door positieve lokale rolmodellen om vaker en regelmatiger buiten te spelen en te sporten. Zo dragen we samen bij aan een sportieve en sociale samenleving.

Meer over de Krajicek Foundation

Diergaarde Blijdorp is een van Europa’s mooiste dierentuinen! Het is een plek van bijzondere ontmoetingen. De plek waar bezoekers wat van opsteken, geïnspireerd door raken en een nieuw soort liefde voor de natuur ontdekken. Mens, plant en dier zijn met elkaar verbonden, hebben elkaar nodig en dus moeten we goed voor elkaar zorgen. Om Diergaarde Blijdorp daarbij te helpen, hebben wij 2 zwarte neushoorns geadopteerd en een financiële bijdrage geleverd aan het haaienverblijf.

Meer over Diergaarde Blijdorp

Certificaten

Met het VCA** certificaat voldoet het door ons gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1.
Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake zou kunnen zijn van risicovolle omstandigheden.
Bekijk hier ons certificaat.

De internationale ISO 9001-norm vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Met dit certificaat tonen wij aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan de wensen van de klant, aan kwaliteit en aan continue ontwikkeling.
Bekijk hier ons certificaat.

Sinds december 2016 mogen wij ons als organisatie ISO 14001 gecertificeerd noemen. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Dit betekent dat wij als organisatie systematisch werken aan de vermindering van de milieubelasting. Zo kunnen wij onze relaties nóg beter van dienst zijn met het realiseren van milieudoelstellingen bij nieuwbouw, renovatie en transformatie van vastgoed.
Bekijk hier ons certificaat.

Aandacht voor het milieu en de leefomgeving vinden wij belangrijk. Met het FSC®(C115571) certificaat garanderen wij dat we in het bouwproces zoveel mogelijk werken met houtmaterialen die afkomstig zijn uit een goed beheerd bos. Niet uit landen waar bossen onherstelbaar worden aangetast.
Bekijk hier ons certificaat.

PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Dit keurmerk toont aan dat het product afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.
Bekijk hier ons certificaat.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven heeft als doel om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Hierdoor kunnen bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen beschikken die ze nodig hebben. Als erkend leerbedrijf zijn wij als organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wij leiden nieuwe vakmensen zo goed mogelijk op, door ze alle facetten van het vak te laten zien.