Entree Zoetermeer
Klunder Architecten
In voorbereiding

Entree Zoetermeer

Zoetermeer slaat een nieuwe weg in. Niet langer groeien door te bouwen in het buitengebied, maar steeds meer worden de kansen benut om de bestaande stad te versterken. De komende jaren verrijzen ongeveer 4.500 woningen in Entree. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van de stad, van 125.000 naar 150.000 inwoners, wordt opgevangen. De ontwikkeling van Entree naar een hoogwaardige en levendige stadswijk zal de komende tien jaar gefaseerd plaatsvinden. De gemeente Zoetermeer is gebiedsregisseur, 90% van het gebied is in privaat bezit. Gezamenlijk wordt de komende tien jaar gewerkt aan de optimale herontwikkeling van de nieuwe stadswijk. Entree wordt hét visitekaartje van het nieuwe Zoetermeer.

Het unieke karakter van de gasloze en energie neutrale wijk is erop gericht om mensen buiten te laten zijn en te laten bewegen. Een belangrijk kenmerk hiervan is de mix van functies: wonen, werken en voorzieningen zoals winkeltjes en barretjes, multifunctioneel gebruik van gebouwen en openbaar gebied, woningen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijke en een zeer gevarieerd gebouwde omgeving en openbare ruimte.

Van Omme & De Groot ontwikkelt en realiseert 167 koop- en vrije sector huurappartementen, 10 herenhuizen en 450 m2 commerciële ruimte in Entree.