Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijk afval zoals spuitbussen, kit en verf wordt door de betreffende onderaannemer zelf op verantwoorde wijze afgevoerd. Dit is in de overeenkomst met de onderaannemer vastgelegd.

Ten behoeve van PUR schuim bussen zal zoveel mogelijk van een teruggave (statiegeld) regeling gebruik gemaakt worden.

Indien mogelijk worden puin en hout gescheiden afgevoerd. Dit moet in ieder geval in de periode dat de metselwerken uitgevoerd worden. Papier, karton en overige verpakkingsmaterialen worden zoveel mogelijk door de leverancier retour genomen. Vaak is in de overeenkomst met de onderaannemer vastgelegd dat de betreffende onderaannemer zelf voor het afvoeren van zijn eigen afval zorgt.

Afzuigen van fijnstof o.a. bij het vegen van vloeren, zagen en boren in steenachtige materialen (kwartsstoten) hout en houtproducten

Indien er sprake is van gezamenlijke risico’s van wordt de betreffende productinformatie besproken tijdens een toolbox meeting.

Tijdens de startgesprekken met onderaannemers wordt besproken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Iedere werkgever verzorgt instructie aan eigen personeel dat met een gevaarlijke stof moet werken.

Bij eventuele calamiteiten raadpleeg https://pisa.volandis.nl/Default.aspx (productinformatiekaarten).