Wilderszijde, wijk van de toekomst,
is klaar voor de start!

17 juli 2020
Persbericht Projectontwikkeling
Lansingerland, 16 juli 2020

Woningen in Wilderszijde kunnen mogelijk versneld worden gerealiseerd met de Woningbouwimpuls van het Rijk

Gemeente Lansingerland wil voor Wilderszijde samen optrekken met het Rijk via de Woningbouwimpuls. Het nieuwe Masterplan Wilderszijde 2030, dat op 25 juni 2020 is vastgesteld in de gemeenteraad, vormt de basis voor het aanvragen van deze subsidie. “Het Rijk wil de bouw van duurzame woningen versnellen en wij kunnen daarbij helpen. Voor Wilderszijde hebben we met marktpartijen een hoog ambitieniveau vastgesteld en we kunnen echt snel bouwen! De voor het Rijk cruciale versnelling kan Lansingerland met dit Masterplan daarom dubbel en dwars waarmaken. Wilderszijde is klaar voor de start, want we hebben in het verleden al gesloopt, gesaneerd en deels voorbelast.” benadrukte wethouder Jan-Willem van den Beukel bij het indienen van de aanvraag.

Samen optrekken is essentieel om snel een flinke slag te maken in het verlichten van de druk op de woningmarkt in de gemeente Lansingerland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Woonwethouder Kathy Arends: “Omdat met de wijk van de toekomst Wilderszijde wordt voldaan aan alle aanvraagcriteria, maken we een goede kans op een bijdrage. Een pluspunt is dat Wilderszijde al eerder in de Woondeal Zuidelijke Randstad door Rijk en Provincie Zuid-Holland is aangemerkt als een versnellingslocatie.” In het najaar wordt bekend welke aanvragen voor deze regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken om woningbouwprojecten vlot te trekken worden gehonoreerd.

Kernkwaliteiten
In Wilderszijde wordt het goed wonen, werken en verblijven, met voorzieningen om de hoek. De circa 2.600 woningen zijn voor alle doelgroepen, waarbij extra aandacht is voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens. “De lat voor klimaatadaptiviteit hebben we hoog gelegd, er komen uitsluitend duurzame gebouwen en woningen in autoluwe woonstraten. Dit zal z’n waarde bewijzen, net als het buitengewoon groene karakter van de wijk.” licht Jan-Willem de hoge kwaliteit van de wijk toe. “En als de voordelen ten opzichte van binnenstedelijke woonlocaties ergens opgaan, is het hier.” Wilderszijde is een krachtige ontmoeting tussen de voor Lansingerland kenmerkende dorpse verschijningsvorm in combinatie met een ideale ligging in de Zuidelijke Randstad. Bewoners parkeren op eigen terrein en bezoekers aan de randen van de woonbuurten. De veilige, autoluwe straten met meer ruimte voor groen sluiten naadloos aan op een leefbaar, duurzaam en klimaatadaptief Wilderszijde. De bereikbaarheid is goed met OV, autoverbindingen en een uitgebreid fietsnetwerk. De projectlocatie is ook fysiek klaar om al in 2021 voorbereidingen te treffen zodat er vanaf 2022 volop gebouwd kan worden, waarbij de bouw van de woningen in het eerste deelplan Buyten van Waal/Visade begin 2021 start.

Via participatie naar bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is al in de maak en ook hierin wordt flexibiliteit behouden, zodat keuzes kunnen worden bijgesteld naar gelang de woningmarkt en/of andere ontwikkelingen daarom vragen. Het nieuwe bestemmingsplan Wilderszijde gaat nog dit jaar in procedure wanneer het in december 2020 ter inzage wordt gelegd. Jan-Willem: “Voor die tijd bundelen we de krachten en worden bredere en actievere participatiesessies georganiseerd.”

De eerste onlinebijeenkomst, waarbij samen met omwonenden, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over het landschap en de openbare ruimte wordt nagedacht is succesvol verlopen. Kathy: “Op korte termijn vervolgen we de gesprekken over de voorzieningen in Wilderszijde. Zo maken we samen een echte, nieuwe Lansingerlandse wijk.”

Hoge ambities, snelheid en regionale meerwaarde
De gemeenteraad van Lansingerland heeft het Masterplan voor de nieuwe woonwijk Wilderszijde op 25 juni jl. vastgesteld. Het Masterplan Wilderszijde 2030 is op hoofdlijnen, wat betekent dat het plan een flexibele en daarmee toekomstbestendige invulling krijgt. Tijdens de ontwikkeling van bijna 10 jaar kan steeds weer op actuele wensen en omstandigheden worden ingespeeld. Het Masterplan beschrijft wat voor wijk Wilderszijde in 2030 is, legt de hoofdstructuur voor de wijk vast en vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Het belang om samen te werken is groot, met partners en met de omgeving, in deze uiterst dynamische en veelzijdige ontwikkeling. “We delen die hoge ambities, ons doel is dat de wijk van de toekomst Wilderszijde er snel komt en wij hebben hier alle vertrouwen in” vervolgt de wethouder. Begin juli bekrachtigden en vierden we met marktpartijen en gemeente de vaststelling van het Masterplan. “Met Wilderszijde voegen we een brede variatie nieuwe woningen met passende voorzieningen toe aan de Lansingerlandse woonvoorraad en we voorzien in een regionale behoefte aan betaalbare woningen” vult Kathy Arends aan. We ontwikkelen met Wilderszijde voor een brede woonbehoefte waarbij extra aandacht is voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens.”

Ontwikkelen en bouwen doe je samen
De betrokken marktpartijen bevestigen het belang van samenwerking om tot een kwalitatief hoogwaardig plan te komen, de ambities in gezamenlijkheid voort te zetten en toe te werken naar een snelle start van de bouw nu de woningnood zo hoog is.

Hans Borsje van VolkerWessels Vastgoed benadrukt namens OCW (OntwikkelCombinatie Wilderszijde, in samenwerking met bouwbedrijf Van Omme & De Groot) het belang om de planning te blijven halen: “De woonbelangstelling is groot, ook vanuit de regio. OCW vertrouwt erop dat hier vanaf 2022 volop gebouwd en vanaf 2023 volop gewoond kan worden.”

Bob Bax van Zondag Ontwikkeling, namens BBGZ (een samenwerking van BPD Ontwikkeling, Batenburg Bouw en Ontwikkeling, Zondag Ontwikkeling en Visscher & Zondag), benoemt kwaliteit: “Dit is een belangrijke mijlpaal in het project. Naast de geformuleerde ambities in combinatie met de haalbaarheid telt straks vooral het woongenot van de nieuwe bewoners, zodat we over 10 jaar met z’n allen kunnen zeggen dat we een fijne, kwalitatief hoogwaardige en duurzame woonwijk hebben gerealiseerd.”

Corné Bok, namens Waal Ontwikkeling, in samenwerking met Visade: “Met ons plan Buyten, op basis van het huidige bestemmingsplan, starten wij binnenkort de verkoop. De woningen in plan Buyten zijn verduurzaamd conform de nieuwe uitgangspunten en dit Masterplan Wilderszijde 2030. Daarmee geven wij voor het eerste bouwplan van Wilderszijde invulling aan de duurzaamheidsambities en wordt hier vanaf begin 2021 al gebouwd.”

Naast de marktpartijen hebben onder andere provincie Zuid-Holland en de lokale woningcorporatie 3B Wonen hun steun aan Wilderszijde kenbaar gemaakt. Met alle partijen aan boord wordt gezamenlijk opgetrokken op weg naar een nieuw bestemmingsplan en daarna de start van de bouw van de wijk van de toekomst.

Masterplan
Het Masterplan Wilderszijde 2030 kunt u inkijken via de gemeentelijke website of u kunt een digitale versie opvragen via wilderszijde@lansingerland.nl.

Fotobijschriften (2):
1 (van 2). Projectlocatie Wilderzijde: “De woningen in Wilderszijde kunnen versneld gerealiseerd worden met de Woningbouwimpuls van het Rijk die we hebben aangevraagd. Wilderszijde, Lansingerlandse wijk van de toekomst is klaar voor de start!”
2 (van 2). “We delen een hoog ambitieniveau en we kunnen echt snel bouwen!” Een volmondig ja van de gemeenteraad, marktpartijen, bestuurders en ambtenaren op het Masterplan Wilderszijde 2030. Foto: Ariane Kok