Tweehonderd nieuwe woningen voor Winterswijk in de Rikker

21 september 2021
Nieuws Persbericht

Tweehonderd nieuwe woningen in verschillende soorten voor uiteenlopende doelgroepen: dat is het plan voor de laatste twee percelen in de wijk de Rikker. Maandag 20 september ondertekende wethouder Inge klein Gunnewiek samen met Hans Jansen en Guus de Groot van De Rikker Winterswijk B.V. (een samenwerking tussen H. Jansen Groep en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers) de overeenkomst. Hiermee is de eerste stap gezet richting realisatie van de woonwijk.

Van vrije kavels tot appartementen en seniorenwoningen: het plan speelt in op de verschillende woonwensen in de gemeente. Er liggen vooral kansen voor jonge gezinnen dankzij een groot aanbod nieuwe eengezinswoningen.

Krapte op de woningmarkt
Er is de afgelopen maanden keihard gewerkt om de plannen rond te krijgen. “We zetten alle zeilen bij om adequaat in te kunnen spelen op de krapte op de woningmarkt. Veel jongeren en senioren zijn druk op zoek naar een woning. Ik ben daarom heel erg blij dat we binnen afzienbare tijd tot overeenstemming zijn gekomen met De Rikker Winterswijk B.V.. Het is voor Winterswijk een groot en kwalitatief goed plan, met een mooie diversiteit aan woningen en een goede ontsluiting op de bestaande infrastructuur.” concludeert wethouder Inge klein Gunnewiek.

Ruimtelijke opzet
Het nieuwe plan voor de Rikker bouwt voort op de sinds 1995 ingezette ontwikkeling van het gebied. De wijk krijgt een ruimtelijke opzet, waarin bestaande waardevolle groenstructuren behouden blijven en zichtlijnen richting het buitengebied ervoor zorgen dat er een wisselwerking blijft tussen de wijk en het nationale landschap. Daarbij komt dat het plan bestaat uit verschillende deelgebieden, met ieder een eigen identiteit en kwaliteiten. Zo zijn er gebieden met vrijstaande en rijtjeswoningen voor gezinnen en komen er hofjes met daaromheen woningen voor senioren.

Inspelen op behoefte
Het nieuwe plan is een mooie aanvulling op andere woningbouwplannen in Winterswijk, met name rondom het centrum. Een belangrijke voorwaarde van het plan was daarom dat de woningen in het juiste tempo en op een beheersbare manier in de markt worden gezet. Hiermee spelen we in op de vraag uit de markt. Het huidige plan voldoet aan deze voorwaarde door een divers woningaanbod te bieden binnen één integraal beeldkwaliteitsplan.

Vervolg
De plannen worden nu verder in detail uitgewerkt, waarbij ook omwonenden zullen worden betrokken. Het doorlopen van een procedure voor een nieuw bestemmingsplan maakt onderdeel van deze uitwerking. Naar verwachting kan er in het voorjaar van 2023 worden gestart met de bouw van de eerste woningen.