Schiedam tekent de gronduitgifteovereenkomst met Ontwikkelcombinatie Schieveste

30 september 2021
Nieuws Persbericht

Met de ondertekening van de gronduitgifteovereenkomst door burgemeester Lamers van Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) is het startsein gegeven voor woningbouw op Schieveste. Woensdagmiddag 29 september 2021 werd de gronduitgifte voor bouwvlak A, waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien, een feit. Burgemeester Lamers gaf die middag ook opdracht aan de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste (CAS) voor het bouwrijp maken van de locatie. Op één van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad zal een grootstedelijk stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. 

Ontwikkelcombinatie Schieveste zal op deze locatie uiteindelijk circa 3.000 woningen realiseren. Gemeente Schiedam levert met deze woningen een belangrijke bijdrage aan de Verstedelijkingsopgave voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. “Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte, waar het prettig toeven is. Schiedam levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen én regionale afspraken op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid”, aldus wethouder Antoinette Laan van Wonen.

Sociale stijging voor Schiedam en inwoners
Burgemeester Cor Lamers wijst op de positieve boost die Schieveste teweeg brengt. “In deze nieuwe wijk realiseert Ontwikkelcombinatie Schieveste vele soorten woningtypen en woonvormen. De ontwikkeling op Schieveste biedt perspectief op een sociale stijging voor de stad en haar inwoners, met name voor die in nabijgelegen wijken Oost en Nieuwland. De locatie is ideaal voor mensen die in het gebied werken en voor studenten en mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dichtbij de binnenstad en knooppunt van openbaar vervoer.”

Met het oog op de woningbouw op Schieveste heeft Schiedam een bijdrage gekregen van € 18,05 miljoen uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met deze bijdrage kan de gemeente extra publieke maatregelen nemen zoals geluidsmaatregelen langs het spoor, een passage onder het spoor in het verlengde van de Boerhaavelaan en een upgrade van de tunnel onder de A20.

“We naderen steeds meer de realisatie van het marktinitiatiefplan van Ontwikkelcombinatie Schieveste. Ik ben trots op dit plan dat in nauwe samenwerking met Kuiper Compagnons en Delva Landscape Architecture & Urbanism is ontwikkeld. In een relatief korte periode is er intensief samengewerkt aan de planvorming en het bestemmingsplan.” Aldus Guus de Groot (directie OCS). De prognose is dat de bouw van Schieveste in september 2023 zal starten.

Bouw- en woonrijp maken
Woensdag jl. is er tevens een contract getekend met de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, bestaande uit Dura Vermeer en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. CAS start op korte termijn met het bouwrijp maken en rond dit in het eerste kwartaal van 2023 af. Daarna verzorgen zij gefaseerd het woonrijp maken van dit prettige leefgebied. “Wij zijn enorm trots om samen met Dura Vermeer een bijdrage te leveren aan dit mooie project. We hebben in het verleden eerder voor de gemeente Schiedam gewerkt en zijn verheugd binnenkort hier weer te mogen neerstrijken”, aldus Jaap Kamp, directeur Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.

SchieDistrict
De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, welke een groot gebied rondom het station Schiedam Centrum omvat. De woningbouw op Schieveste draagt bij aan het versterken van het economische vestigingsklimaat voor bedrijven op de andere locaties van SchieDistrict. Bovendien vormt deze nieuwe wijk een logische entree naar het historisch centrum van Schiedam en maakt deze een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant en de binnenstad aan de andere kant.

Gegevens
-Schieveste: de strook tussen Schievesteweg en Parallelweg van 8 hectare (80.658 m2) met 35% sociale huur, 43% middelduur (<€ 1.000 huur per maand en koop tot NGH-grens), koop 22% vrije sector;
-Grondreserveringsovereenkomst tussen Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste op 19-12-2018;
-Ontwikkelcombinatie Schieveste bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van Omme & De Groot en Synchroon;
-Civiele Aannemerscombinatie Schieveste bestaat uit Van Kessel en Dura Vermeer;
-Bouwvlak A: circa 1.200 woningen in een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen met drie hoogteaccenten (max. 70 meter), waarvan 75% betaalbaar is (sociale huur, middelduur tot €1.000 p.m. en koop tot de NHG-grens van €325.000). Tevens 2.100 m2 commerciële ruimte, 246 parkeerplaatsen en circa 1.995 fietsparkeerplaatsen;
-Planning Bouwvlak A: – 2022: planontwikkeling – 2023: 2e kwartaal start verkoop, 3e kwartaal start bouw;
-Gemeente Schiedam heeft kwaliteit geborgd in het gemeentelijk Kwaliteitsdocument Schieveste; het Bestemmingsplan Schieveste en de bijbehorende MilieuEffectRapportage.

(foto: Stephen Otte)