Nieuwbouwwoningen plan Westeinderhage te Kudelstaart

22 februari 2021
Nieuws Persbericht

Met de ondertekening van de Anterieure Overeenkomst voor Westeinderhage door Gemeente Aalsmeer en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers, is een volgende stap gezet naar de realisatie van 267 woningen in Kudelstaart. De locatie van Westeinderhage bevindt zich tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg.

“Het aanbod aan woningen in Westeinderhage varieert van appartementen tot vrijstaande woningen. Zowel koop als huur”, zegt wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout. “Voor elke levensfase is er een woning gepland. Van jong tot oud, van single tot gezin. We volgen uiteraard de woonagenda die uitgaat van 25% sociale- en 30% middeldure woningen. Voor Aalsmeer en Kudelstaart is dit weer een mooie stap in het vervullen van de enorme behoefte aan woningen”.

Woningbouw met ruimte
Westeinderhage wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers. KuiperCompagnons is de ontwerper van het stedenbouwkundig plan. De nieuwe wijk wordt ruim opgezet. “Daar waar we kunnen en mogen bouwen, willen we als college ook bouwen”, zegt Bart Kabout. “Maar in het aantal en de hoogte van woningen maken we ook keuzes. Dit plan past qua uitvoering, aantal woningen en schaalgrootte in de huidige uitstraling van Kudelstaart”.

Afspraken tussen gemeente en de projectontwikkelaar
In een Anterieure Overeenkomst maken de projectontwikkelaar en gemeente afspraken over de opzet en planning van de wijk. Zoals het woningbouwprogramma, de verdeling van de risico’s en de start en fasering van de bouw.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 17 december 2021 tot eind januari 2022) ter inzage

Planning
De verwachting is dat de start verkoop van de woningen van Westeinderhage in het derde kwartaal van 2022 plaats zal vinden, vervolgens start bouw medio 2023.

Foto: Marco Dijkshoorn Van Omme & De Groot en wethouder Bart Kabout Gemeente Aalsmeer bij de ondertekening van de Anterieure Overeenkomst Westeinderhage.