Verduurzaming van 194 huur- en koopwoningen “Duivenvoorde” in Wassenaar

20 september 2019
Nieuw Nieuws

De Wassenaarsche Bouwstichting en Van Omme & De Groot hebben op 19 september de overeenkomst getekend voor de verduurzaming van 194 huur- en koopwoningen “Duivenvoorde” in Wassenaar.

De uitvoering start in de 1e helft van 2020, de werkzaamheden bestaan uit het isoleren gevels en vloeren. Ook worden de daken compleet vernieuwd, inclusief de aanwezige goten, dakramen en dakkapellen. In de woning wordt een CO2-gestuurde mechanische ventilatie aangebracht. Waar noodzakelijk zullen er ook asbestsaneringswerkzaamheden uitgevoerd worden. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bewoond.