Aanpassing werkwijze Van Omme & De Groot, hoe doen wij dat?

19 maart 2020
Nieuws

Heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. Iedereen volgt de door de overheid en het RIVM voorgeschreven maatregelen, en vaak meer dan dat, om verspreiding van het virus te voorkomen.
Ook Van Omme & De Groot neemt vanzelfsprekend deze maatregelen. Wij doen er alles aan om de mensen op, en om de werkplekken zoveel als mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus. 

Op kantoor

Om onze medewerkers en relaties te beschermen, werken de medewerkers – als de werkzaamheden het toelaten – tot maandag 6 april zoveel mogelijk thuis. Wij zijn vanuit huis evengoed bereikbaar als op ons kantoor. Onze kantoren aan de Heemraadssingel en de Sevillaweg zijn uitsluitend open voor werkzaamheden die niet op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Ook afspraken met relaties gebeuren zoveel mogelijk telefonisch of digitaal. Wilt u één van onze medewerkers ontmoeten, dan is het belangrijk om te weten dat persoonlijke overleggen alleen bij hoge uitzondering plaatsvinden. Houdt u er rekening mee dat iedere deelnemer op minimaal anderhalve meter afstand zit tot een andere persoon. Een meeting bestaat uit maximaal vijf personen. Deze maatregel geldt ook voor externe bezoekers, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken.  

Op de bouwplaats

Momenteel richten wij ons op de continuïteit van onze organisatie en het bouwproces. Deze maatregelen krijgen prioriteit. Voor de medewerkers op onze bouwplaatsen treffen wij strikte voorzorgsmaatregelen en vragen iedere bezoeker deze op te volgen. Zo lunchen onze medewerkers op de bouwplaats in kleinere groepen en op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Daarnaast vragen wij hen onnodige risico’s uit de weg te gaan, door de voorzorgsmaatregelen die het RIVM adviseert te treffen, zorgvuldig op te volgen. Wisselingen van werknemers tussen de bouwplaatsen worden zoveel mogelijk voorkomen. Medewerkers die griepverschijnselen vertonen: verkoudheid of hoesten of koorts, blijven thuis of worden naar huis gestuurd. Al deze maatregelen kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting. 

Wij doen er alles aan om te kunnen blijven werken, maar in deze onzekere periode kunnen ook wij geen beloftes doen met betrekking tot de bouwplanning. De gezondheid van onze medewerkers op kantoor en op de bouwplaatsen staat bovenaan. Wij houden onze kopers op de hoogte. 

De kopers van onze woningen

De kijkmomenten op de bouw zijn een belangrijk moment voor onze kopers en onze medewerkers.  Helaas zijn wij genoodzaakt om ook hiervoor maatregelen te treffen. Alle kijkmiddagen tot maandag 6 april worden verplaatst naar een later moment.  Wij vragen eenieder om begrip en informeren onze kopers zo snel mogelijk over een nieuwe datum, op het moment dat het virus onder controle is in Nederland. Alle genodigden ontvangen hiervan bericht van onze kopersbegeleiders. 

Service en nazorg

De afdeling service en nazorg is genoodzaakt om tot maandag 6 april bij garantieklachten enkel zeer urgente calamiteiten in behandeling te nemen. Onder zeer urgente calamiteiten verstaan wij alle technische problemen die niet kunnen wachten en tot gevolgschade leiden (zoals een gaslek, waterschade, een disfunctionerende cv-ketel of een niet sluitende buitendeur). 

Is het noodzakelijk dat één van onze medewerker per direct een calamiteit verhelpt, dan vragen wij onze klanten de hygiënemaatregelen van het RIVM op te volgen; houd minimaal twee meter afstand tot elkaar en schud geen handen. Daarnaast is het belangrijk dat slechts één persoon (die in goede gezondheid verkeert) onze medewerker ontvangt, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 010-4775811