Matthé Treijtel, architect transformatie vml. marechausseekazerne Leyweg over Lean bouwen

Matthé Treijtel


“Wat ik vooral fascinerend vind is hoe de onderaannemers gaandeweg het proces helemaal zijn bijgedraaid. Ik kan me nog herinneren dat ze bij de eerste vergadering wat onderuit gezakt luisterden. Afwachtend en passief. Ze kregen ‘huiswerk’ mee naar huis. Hen werd gevraagd om in de tweede sessie feedback te geven op het door Van Omme & De Groot opgesteld Plan van Aanpak. Dan moet je meedenken over wat anderen van plan zijn en hoe dat met jouw plannen strookt. Bij de tweede sessie zaten ze er heel anders bij. Rechtop en met interesse. Bij de derde sessie bemoeide iedereen zich intensief met elkaars plannen en tekeningen.
Het kwartje was gevallen: bij lean werken doe je het samen. Je bent samen verantwoordelijk voor het totaal.”

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922