Jean Baptiste Benraad, motor achter het Transformatieteam over Lef

Jean Baptiste Benraad


“We kennen de studies, we zien de kansen. We hebben nu bovendien al meer dan eens bewezen dat transformatie en verhuur een prima verdienmodel kunnen opleveren. Maar dan hebben we wel meer van het nieuwe denken nodig, meer visie en meer lef. Ook van vastgoedeigenaren, beleggers, gemeenten en banken. Het transformatieteam is druk bezig.
Het getuigt van visie en lef dat Van Omme & De Groot over de afgelopen 30 jaar en al heel wat ‘pareltjes’ in de Rotterdamse regio, zelfstandig of in samenwerking, heeft getransformeerd naar woningcomplexen.
We hopen dat meer partijen zullen volgen.”

(Meer informatie over het Transformatieteam vindt u op:
www.transformatieteam.nl)

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922