Wonen voor alle leeftijden in Seghwaert

04-12-12 |

Aan de Akeleituin en de Chrysantentuin in de wijk Seghwaert (Zoetermeer) komen 25 levensloop-bestendige koopwoningen en 40 huurappartementen voor jongeren. Het project draagt bij aan de wens om de woningvoorraad van Zoetermeer geschikt te maken voor jongeren, gezinnen en senioren.

Hans Haring (wethouder Grondbedrijf): “Groeistad Zoetermeer kon altijd rekenen op goede grondinkomsten. Met de bouw van Oosterheem is Zoetermeer wel zo’n beetje uitgegroeid. Daarnaast worden de inkomsten ook minder vanwege de aanhoudende crisis. Daarom is het bijzonder dat wederom een projectontwikkelaar woningen in Zoetermeer wil bouwen. Dit bouwplan draagt bij aan onze visie op woonstad Zoetermeer: een divers aanbod van woningen, voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, gezinnen en senioren.’

Leven lang wonen
Het plan bestaat uit drie rijtjes met een totaal van 25 levensloopbestendige koopwoningen aan de kant van de Chrysantentuin. Deze woningen kunnen in de loop der jaren aangepast worden als de levensomstandigheden veranderen. Zo worden er alvast leidingen gelegd op de beneden verdieping om er gemakkelijk een badkamer te plaatsen mocht dit later nodig zijn. Langs het Tochtpad komt een compact gebouw van drie woonlagen, dat bestaat uit 40 huurappartementen voor jongeren. De woningen worden gebouwd op een gedeelte van het trapveld en het daarnaast gelegen grasveld waar twee noodscholen hebben gestaan.

Aanbesteding
Na een aanbestedingsprocedure is het bouwplan van Van Omme & De Groot als beste uit de bus gekomen. De keuze voor deze woningtypes komt omdat de gemeente Zoetermeer kampt met een groeiend tekort aan woningen voor jongeren, ouderen, en gezinnen met een specifieke woonbehoefte. Dat was de reden om in het bestemmingsplan Seghwaert de Akeleituin en Chrysantentuin aan te wijzen als gronden waar deze woningen gebouwd kunnen worden.

Planning
Op donderdag 13 december vindt een informatieavond plaats om omwonenden te informeren over dit bouwplan. Naar verwachting vraagt de projectontwikkelaar dit jaar de omgevingsvergunning aan voor de bouw van de appartementen. De ontwikkelaar streeft ernaar om in april 2013 te starten met de bouw van de appartementen.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922