UNIEK in Den Haag: een nieuwe kerk!

17-01-14 |

Met de toenemende ontkerkelijking en vergrijzing gebeurt het nog maar zelden dat er een nieuwe kerk wordt gebouwd. Voor Van Omme & De Groot is deze opdracht in Den Haag dan ook in veel opzichten bijzonder. Hier gaan we in opdracht van DeZa Ambachtsgaarde Pleinlokatie B.V. een multidisciplinair kerkgebouw, een horecaruimte en dertig woonappartementen bouwen.

De kerk wordt na realisatie gebruikt door het Leger des Heils. Barcon B.V. heeft namens de opdrachtgever de gehele ontwikkeling begeleid.  MBW architecten uit Den Haag tekenden voor het ontwerp, de constructeur is IMD uit Rotterdam.

Met zorg ontwikkeld en gebouwd
De nieuw te bouwen kerk zal onder andere gebruikt worden door het muziekkorps van het Leger des Heils. Dat èn de aanwezigheid van horeca in het project stelt uiteraard bijzondere eisen aan de geluidsisolatie van de dertig huurappartementen. Het is de kunst om de zeer verschillende wensen van de gebruikers optimaal te vervullen. De horecabedrijfsruimte wordt (voorlopig) als casco ruimte uitgevoerd. Deze kan later worden afgebouwd als de huurder ervan bekend is. Het Leger des Heils is bij de ontwikkeling nauw betrokken geweest. Zodoende krijgt deze bijzondere huurder een gebouw dat geheel naar wensen is ingedeeld en volgens de speciale specificaties wordt uitgevoerd. Zo hecht het Leger des Heils er sterk aan dat niemand geluidsoverlast heeft. Gewoonlijk moet een kerkgebouw minimaal aan de eisen van het activiteitenbesluit voldoen, maar het Leger des Heils wil daarbovenop een extra geluidsreductie realiseren. De dertig appartementen zijn twee of drie kamers groot. Ze worden verdeeld over vijf woonlagen, die toegankelijk zijn via galerijen en een lift. De start bouw staat gepland in februari en het project is naar verwachting in 1e kwartaal 2015 afgerond.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922