Tweede jeugd voor Zoetermeers kantoorpand

13-04-15 |

Het voormalige EIM-kantoorpand aan de Italiëlaan 33 wordt getransformeerd naar 67 jongerenwoningen in de sociale huursector. De gemeente Zoetermeer, woningcorporatie De Goede Woning en risicodragend ontwikkelaar en aannemer Van Omme & De Groot sloten hiervoor begin 2014 een overeenkomst.


Zoetermeer kampt met veel kantoorleegstand. De gemeente Zoetermeer heeft al in 2008 de transformatiestudie Kantoorlocaties vastgesteld. Het kantoorgebouw aan de Italiëlaan 33 wordt in deze studie genoemd. Het gebouw stamt uit de jaren tachtig en stond al geruime tijd helemaal leeg. Het gebouw is gelegen op een aantrekkelijke locatie voor jongerenhuisvesting. Door de bouwkundige opzet is het pand ook flexibel in te delen en voor meerdere functies en klantgroepen geschikt te maken. Gebouw én locatie zijn dus geschikt voor transformatie naar betaalbare huisvesting voor jongeren, waaraan in Zoetermeer veel behoefte is. In 2010 heeft de gemeente drie corporaties in Zoetermeer benaderd in verband met een dergelijke transformatie, echter daarna is het een tijd stil geworden.

“Van Omme & De Groot had al eerder met De Goede Woning samengewerkt en heeft de woningcorporatie op een gegeven moment voorgesteld om het voormalige EIM-kantoorgebouw samen te transformeren naar 67 veelal 2-kamerwoningen voor jongeren in de sociale huursector, variërend in woonoppervlakte van 35 tot 70 m2. In 2013 ging ook de eigenaar van het pand akkoord met het voorstel. Toen hadden we ‘het treintje staan’, want voor zo’n project moeten de verkopende partij, de risicodragend aannemer (Van Omme & De Groot) én de afnemer – in dit geval De Goede Woning – op één lijn zitten. Het project staat in dit geval ook zeker dankzij de subsidie en de medewerking van de gemeente, hetgeen in het bijzonder ook genoemd moet worden en redelijk uniek is te noemen." aldus Vincent van Valen, transformatiespecialist bij Van Omme & De Groot.

Van Omme & De Groot is bij dit project betrokken als risicodragende ontwikkelaar en als aannemer. Woningcorporatie De Goede Woning koopt vervolgens het pand van Van Omme & De Groot en wordt verhuurder van de jongerenwoningen.
Door de transformatie wordt het tekort aan jongerenwoningen in de sociale huursector teruggedrongen. Bovendien vermindert de leegstand onder kantoren met 4.900 m2 en is er geen sprake van kapitaalvernietiging, want er wordt geen pand gesloopt, maar getransformeerd. Ten slotte: met de komst van meer jongeren in de binnenstad moet het centrum levendiger worden. Vanwege de sociaal-maatschappelijke component levert de gemeente Zoetermeer aan dit project een substantiële subsidiebijdrage, waardoor het project beter haalbaar is. Dit project kost de overheid en ook De Goede Woning veel geld, maar het is een project waar we veel van kunnen leren en het zorgt bovendien voor meer bruis in de binnenstad.
Er is dus heel wat tijd verstreken voordat er een overeenstemming was tussen alle betrokken partijen. Maar nu zijn we dan toch echt begonnen. Een mijlpaal voor alle betrokken personen en partijen.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922