Transformatie leegstaande kantoren wordt eenvoudiger

10-10-14 |

Vanaf 1 november snellere afwikkeling vergunningsaanvraag

Onlangs is het besluit tot aanpassing van het Besluit omgevingsrecht gepubliceerd in de Staatscourant. Het Besluit omgevingsrecht gaat per 1 november 2014 in en dat betekent ondermeer dat vanaf dat moment de procedure tot verkrijgen van een vergunning tot transformatie van kantoren naar alternatieve functies wordt vereenvoudigd en verkort.

Deze aanpassing in combinatie met onze jarenlange ervaring en slagkracht in transformatieprojecten levert onmiskenbaar voordelen op. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons transformatiespecialist Vincent van Valen via 010-4775811.

Hier vindt u een overzicht van door ons gerealiseerde en onder handen zijnde transformatieprojecten.
Via deze link vindt u informatie over kantoortransformatie vanuit de Rijksoverheid.

 

 

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922