Transformatie kantoorpand Italiëlaan Zoetermeer naar huurwoningen voor jongeren

06-03-14 |

De gemeente Zoetermeer is een overeenkomst aangegaan met Van Omme & De Groot en woningcorporatie De Goede Woning met als doel het kantoorpand aan de Italiëlaan 33 te verbouwen tot een wooncomplex met jongerenwoningen.

Directeur Ed Pannebakker (De Goede Woning), directeur Guus de Groot (Van Omme & De Groot) en wethouder Edo Haan bij ondertekening van de overeenkomst.


Van Omme & De Groot heeft voor dit voormalige EIM kantoor als risicodragend ontwikkelaar een plan ontwikkeld waarmee het wordt omgezet naar 67 jongerenwoningen in de sociale huursector. Woningcorporatie De Goede Woning zal het pand kopen van Van Omme & De Groot en wordt verhuurder van de jongerenwoningen.
Dit plan draagt bij aan de vermindering van het tekort aan jongerenwoningen in de sociale huursector in Zoetermeer. Met de transformatie van het kantoorpand wordt de leegstand onder kantoren met 4.900 m2 teruggedrongen. Daarnaast leent de locatie aan de Italiëlaan zich prima voor de huisvesting van jongeren. Met hun komst dragen zij bij aan de door de gemeente gewenste bruis in de binnenstad. Het is met andere woorden: de juiste functie op de juiste plek.
Ten slotte: het gebouw wordt opnieuw benut en gaat een nieuwe levensfase in. Er is geen sprake van kapitaalvernietiging door sloop.
Het college van burgemeester en wethouders zal de raad voorstellen om voor het ombouwproject een subsidiebijdrage te leveren uit het Investeringsfonds 2030 aan Van Omme & De Groot.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922