Nieuwbouw in Zundert

05-12-14 |

Vandaag hebben Burgemeester mevrouw L.C. Poppe-de Loof van de gemeente Zundert en directeur A. de Groot van Van Omme & De Groot de Intentieovereenkomst getekend met betrekking tot de ontwikkeling van de “Marisselocatie” in Zundert. Dit geschiedde onder toeziend oog van wethouder J.C.M. De Beer en directeur/bestuurder P.J.L Hobbelen van Thuisvester.

Met de ondertekening van de overeenkomst is het startsein gegeven voor het uitwerken van het Stedenbouwkundig plan en aansluitend doorlopen van de planologische procedure ter realisatie van een nieuwbouwplan bestaande uit circa 56 woningen. Hiervan zullen 26 woningen, bestemd voor sociale huur en –koop, door Thuisvester turn-key worden afgenomen. De overige woningen worden in de vrije sector gerealiseerd.

Het plan wordt gepresenteerd tijdens de Nieuwbouwbeurs Zundert op 6 december in de Annakapel. Hier kunnen belangstellenden voor het eerst kennisnemen van het bijzondere project dat de projectnaam “Weerreys Park” heeft gekregen.

In het nieuwe jaar zal, op basis van de resultaten van  diverse onderzoeken alsook overleg met de direct omwonenden van het plangebied, het stedenbouwkundig plan worden vastgesteld en vervolgens het ontwerpbestemmingsplan worden aangeboden bij de gemeente Zundert om in procedure te brengen.

Voor de stedenbouwkundige visie en toekomstige uitwerking hiervan tekent bureau Plein06 uit Rotterdam. Wethouder De Beer sprak tijdens de bijeenkomst zijn bewondering uit over de frisse ideeën en integrale visie die betrokken partijen hebben gepresenteerd op de te ontwikkelen locatie. Het circa 2,2 hectare groot gebied ligt tussen het Beekdal, waar het riviertje de Brede Aa of Weerijs doorheen meandert, en het bruisende centrum van Zundert in. Het landschappelijk plan borduurt voort op het speelse spel van dwarslaantjes en steegjes in de omgeving. Een ideale woonlocatie, verweven met het bestaande dorp, waar een brede doelgroep zich ongetwijfeld snel thuis zal gaan voelen.

Meer informatie over dit project? Zie www.weerreyspark.nl

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922