Exploitatie- en verkoopovereenkomst De Eylanden Boskoop getekend

03-12-13 |

Groen, dorps, leefbaar en met respect voor het bestaande water. Kortom: typisch Boskoops. Dat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe woongebied gelegen tussen de Enterij, Babsloot en het monumentale gemeentehuis. Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers en de gemeente Boskoop hebben op 27 november een exploitatie- en verkoopovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het project De Eylanden in Boskoop.

Van Omme & De Groot heeft hier, in opdracht van Woningborg BV reeds 16 koopwoningen in aanbouw. Dit deelproject alsook de verdere gebiedsontwikkeling was door het faillissement van de oorspronkelijk ontwikkelaar in 2012 stil komen te liggen.
Door overname van grondposities van diverse partijen, een herprogrammering van het oorspronkelijk woningbouwprogramma (omzetting van woningtypologieën) en het aansluitend ondertekenen van de exploitatie- en verkoopovereenkomst met de gemeente Boskoop, zal deze nieuwe wijk met in totaal circa 100 koop- en huurwoningen nu daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Het Stedenbouwkundig plan is vervaardigd door Kuiper Compagnons uit Rotterdam en vormt de basis voor de ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort door de gemeente Boskoop ter inzage zal worden gelegd.
De plannen zullen de komende periode verder worden uitgewerkt. De verkoop van de woningen zal gefaseerd plaatsvinden en is voorzien vanaf het voorjaar van 2014.

Eerder deze maand tekenden partijen ook al een koop- / realisatieovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van 30 woningen in het Parklaangebied van Boskoop.

Inloopavond projecten Parklaan en De Eylanden
Van Omme & De Groot organiseert een inloopavond op dinsdag 10 december 2013, aanvang 19:30 uur tot 20:30 uur in het Floragebouw aan de Parklaan in Boskoop. Daar kunnen belangstellenden en belanghebbenden het concept ontwerpbestemmingsplan alvast inzien. Dit bestemmingsplan wordt later in december door de gemeente Boskoop officieel ter inzage wordt gelegd. Tevens zullen er medewerkers van de projectontwikkelaar aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922