Emmy Post wint ENCI Studieprijs 2013

22-11-13 |

De ENCI Studieprijs 2013 in de categorie Hogeschool is gewonnen door Emmy Post.

Emmy heeft haar afstudeerstage bij Van Omme & De Groot doorlopen en heeft in die periode onderzoek verricht naar het droog en efficiënt verankeren van geprefabriceerde balkonplaten. Tijdens haar onderzoek is zij intern begeleid door Annick Baur en Olivier Hoogveld.

Het juryrapport is lovend over haar aanpak en inzicht:
“De goed opgezette literatuur- en ontwerpstudie is uitgevoerd met als doel een alternatieve bevestiging van geprefabriceerde balkonplaten, zonder natte knoop. Er is consciëntieus uitgezocht welke (natte) verankeringssystemen er al bestaan en welke eigenschappen deze systemen hebben. Vervolgens zijn er door middel van een brainstorm met professionals diverse varianten ontwikkeld, op basis van een droge knoop. Met een variantenstudie zijn constructieve en uitvoeringsaspecten zorgvuldig afgewogen, waarbij het belang van (na)stelmogelijkheden nadrukkelijk in de afweging is meegenomen. De geselecteerde variant is zondermeer praktisch van aard en het constructieve gedrag is in deze studie onder een statische belasting verder goed uitgewerkt. De aanbeveling om in een vervolgonderzoek ook de dynamische effecten nader te beschouwen getuigt van constructief inzicht en een goed ontwikkeld gevoel voor productontwikkeling.”

De ENCI Studieprijs is ingesteld door het ENCI Studiefonds met als doel het stimuleren van betononderwijs in Nederland. Zij doen dit door het geven van (financiële) ondersteuning aan instellingen, organisaties of personen die zich op dit terrein verdienstelijk maken. De studieprijzen worden jaarlijks verleend met als doel belangstelling te wekken voor het bouwen met beton en om nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren.

Emmy Post heeft haar carrière voortgezet als technisch medewerker / inspecteur bij Nebest BV.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922