Bouw 40 jongerenwoningen op feestelijke wijze gestart

31-05-13 |

‘We moeten niet treuren over wat we niet kunnen. We moeten vooral kijken naar wat we wél kunnen’. Dat was de centrale boodschap van het evenement dat De Goede Woning en Van Omme & De Groot op 30 mei organiseerden om de start van de bouw van 40 jongerenwoningen in Zoetermeer te vieren.

Minister Blok toost met aanwezigen op een voorspoedige realisatie

Eregast was Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. Hij verrichte de officiële starthandeling in het bijzijn van ruim 70 genodigden, waaronder burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Edo Haan.

Rol van de corporatie
Hoewel De Goede Woning het niet op alle fronten eens is met de plannen van de minister om de woningmarkt te hervormen, is directeur Ed Pannebakker wel blij dat de minister naar Zoetermeer is gekomen. “Voor een deel zijn wij het eens met de visie van de minister op de rol van corporaties”, aldus de corporatiedirecteur. “Woningcorporaties zijn primair opgericht om te zorgen voor betaalbare huisvesting voor mensen met een krappe beurs. Dat is ook de taak die wij voor onszelf zien en met hart en ziel uitvoeren”, vertelt Pannebakker tijdens zijn toespraak. “De Goede Woning is een traditionele woningcorporatie. Dat is ons in het verleden wel eens verweten Maar van onze soms terughoudende en kritische houding bij opportunistische plannen plukken wij nu de vruchten. Wij kunnen wel bouwen.”

Blijven bouwen
Dat er gebouwd blijft worden, is ook voor de bouwsector van groot belang. Directeur Guus de Groot van Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers ziet met pijn in zijn hart hoe de bouwsector noodgedwongen inkrimpt: “Inmiddels zijn al één op de drie werklozen aan de bouw gerelateerd en minimaal twintig bouwvakkers verliezen per dag hun baan. Dat is ongelooflijk triest.” Hij hoopt dan ook dat de minister, bij het maken van zijn plannen, denkt aan al die bouwvakkers. Ondanks blijft De Groot positief. "We zetten met deze 40 jongerenwoningen een prachtig project neer en hebben er alle vertrouwen in dat er nog vele mooie projecten volgen."

Betaalbaarheid van huurwoningen
Net als Guus de Groot gaven ook Ed Pannebakker en wethouder Edo Haan de minister nog iets mee om over na te denken. Zij maken zich beiden zorgen over de betaalbaarheid van de huurwoningen in Zoetermeer. Pannebakker licht zijn zorg toe: “Veel van onze collega-corporaties kunnen de lage huurprijzen niet meer handhaven en trekken als de woning vrij komt de huurprijs op. En met de relatief nieuwe woningen in Zoetermeer is de voorraad al snel niet meer betaalbaar voor onze doelgroep. Wij zetten daarom aankomende jaren hoog in om haar woningbezit betaalbaar te houden."

Meer jongerenwoningen
Pannebakker kijkt terug op een geslaagd evenement. Het was de aftrap om meer betaalbare én toekomstbestendige jongerenwoningen in Zoetermeer te realiseren. Dit staat vastgelegd in de prestatieafspraken die de corporatie onlangs ondertekende met de gemeente en collega-corporaties. In de afspraken staat onder meer dat De Goede Woning aankomende jaren tweehonderd jongerenwoningen wil realiseren. “We hebben als corporaties scherp moeten kiezen. Welke groepen hebben de komende jaren prioriteit voor Zoetermeer? Bij De Goede Woning hebben wij gekozen om voor jongeren extra woningen te bouwen. Hun kansen op een woning zijn het kleinste.”

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922