Financiën

Op het gebied van financiële huishouding kun je Van Omme & De Groot betrouwbaar en gewoon degelijk noemen. We geven geen geld uit aan dingen die we graag willen, alleen aan zaken die écht nodig zijn om onze activiteiten optimaal te kunnen stroomlijnen en beheersen. Onze bedrijfsgebouwen, een ruim en modern assortiment bouwplaatsmaterieel en voertuigen hebben we in eigendom. Nauwelijks financiering, geen huur of lease. Daardoor hebben we een stevig financieel fundament met klinkende ratio's op het gebied van solvabiliteit (76%) en liquiditeit (4,6). Vanzelfsprekend zijn wij door Graydon bestempeld als financieel gezond bedrijf en zijn in het bezit van het Graydon certificaat.

Wij signaleren een aantal trends, die ons werk reeds hebben beïnvloed en verder zullen beïnvloeden. Neem de vergrijzing, de behoefte om uniek te zijn en zeker ook de technologie. Met dat laatste zijn we al volop aan de slag. Die innovatie komt niet alleen voort uit de technologie, maar ook uit de toenemende behoefte én noodzaak om informatie met anderen te delen. Doordat we dat steeds beter doen, verlagen we de faalkosten en daarmee de kostprijs en verhogen we de efficiency bij het bouwen en daarmee het rendement. Zo maken we samen met onze bouwpartners de noodzakelijke efficiency- en kwaliteitsslag. Die innovatieve manier van werken passen we onder andere toe bij projecten die bij ons of bij anderen even in de ijskast waren blijven liggen. Die worden nu weer ontdooid, want de zon schijnt steeds sterker. Er zijn zeker kansen, maar die moet je dan wel zien én oppakken. En: je hebt de middelen, kennis, de stabiliteit en de slagkracht nodig om die kansen in projecten te vertalen.

Dat laatste doet Van Omme & De Groot dan ook, liefst samen met gelijkgestemde relaties/partners (winners, want als het met onze hulp aan vakkennis en inzet met onze relaties goed gaat, gaat het ook goed met ons!). We investeren graag in de lange termijn, we gaan niet met elke hype mee, we gaan gestaag door. Dat is typisch de kracht van het familiebedrijf: doe maar normaal, dan breekt het lijntje niet. In dat kader vergeten we wel eens Van Omme & De Groot meer en breder onder de aandacht te brengen, omdat we misschien te veel aandacht schenken aan onze projecten en iets te weinig aan acquisities. Bijvoorbeeld door te ventileren dat we met onze financiële ratio’s tot de betere, zo niet de beste van de bouwbranche behoren. Een belangrijke basis voor partners, zeker in turbulente tijden waarin we nog altijd verkeren. Vanuit die visie en kracht gaan we verder de toekomst vormgeven. En wij voorspellen: er zit nog veel moois aan te komen!

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922