Aanpassing werkwijze Van Omme & De Groot, hoe doen wij dat?

Heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. Iedereen volgt de door de overheid en het RIVM
voorgeschreven maatregelen, en vaak meer dan dat, om verspreiding van het virus te voorkomen.
Ook Van Omme & De Groot neemt vanzelfsprekend deze maatregelen. Wij doen er alles aan om de
mensen op, en om de werkplekken zoveel als mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus.

Op kantoor
Om onze medewerkers en relaties te beschermen, werken de medewerkers – als de werkzaamheden
het toelaten – tot maandag 6 april zoveel mogelijk thuis. Wij zijn vanuit huis evengoed bereikbaar als
op ons kantoor. Onze kantoren aan de Heemraadssingel en de Sevillaweg zijn uitsluitend open voor
werkzaamheden die niet op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Ook afspraken met relaties
gebeuren zoveel mogelijk telefonisch of digitaal. Wilt u één van onze medewerkers ontmoeten, dan
is het belangrijk om te weten dat persoonlijke overleggen alleen bij hoge uitzondering plaatsvinden.
Houdt u er rekening mee dat iedere deelnemer op minimaal anderhalve meter afstand zit tot een
andere persoon. Een meeting bestaat uit maximaal vijf personen. Deze maatregel geldt ook voor
externe bezoekers, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Op de bouwplaats
Momenteel richten wij ons op de continuïteit van onze organisatie en het bouwproces. Deze
maatregelen krijgen prioriteit. Voor de medewerkers op onze bouwplaatsen treffen wij strikte
voorzorgsmaatregelen en vragen iedere bezoeker deze op te volgen. Zo lunchen onze medewerkers
op de bouwplaats in kleinere groepen en op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Daarnaast vragen wij hen onnodige risico’s uit de weg te gaan, door de voorzorgsmaatregelen die het
RIVM adviseert te treffen, zorgvuldig op te volgen. Wisselingen van werknemers tussen de
bouwplaatsen worden zoveel mogelijk voorkomen. Medewerkers die griepverschijnselen vertonen:
verkoudheid of hoesten of koorts, blijven thuis of worden naar huis gestuurd. Al deze maatregelen
kunnen bijdragen aan het tegengaan van besmetting.
Wij doen er alles aan om te kunnen blijven werken, maar in deze onzekere periode kunnen ook wij
geen beloftes doen met betrekking tot de bouwplanning. De gezondheid van onze medewerkers op
kantoor en op de bouwplaatsen staat bovenaan. Wij houden onze kopers op de hoogte.

De kopers van onze woningen
De kijkmomenten op de bouw zijn een belangrijk moment voor onze kopers en onze medewerkers.
Helaas zijn wij genoodzaakt om ook hiervoor maatregelen te treffen. Alle kijkmiddagen tot maandag
6 april worden verplaatst naar een later moment. Wij vragen eenieder om begrip en informeren
onze kopers zo snel mogelijk over een nieuwe datum, op het moment dat het virus onder controle is
in Nederland. Alle genodigden ontvangen hiervan bericht van onze kopersbegeleiders.

Service en nazorg
De afdeling service en nazorg is genoodzaakt om tot maandag 6 april bij garantieklachten enkel zeer
urgente calamiteiten in behandeling te nemen. Onder zeer urgente calamiteiten verstaan wij alle
technische problemen die niet kunnen wachten en tot gevolgschade leiden (zoals een gaslek,
waterschade, een disfunctionerende cv-ketel of een niet sluitende buitendeur).
Is het noodzakelijk dat één van onze medewerker per direct een calamiteit verhelpt, dan vragen wij
onze klanten de hygiënemaatregelen van het RIVM op te volgen; houd minimaal twee meter afstand
tot elkaar en schud geen handen. Daarnaast is het belangrijk dat slechts één persoon (die in goede
gezondheid verkeert) onze medewerker ontvangt, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te
beperken.