transformatie kantoorgebouwen

Sterk in transformatie kantoorgebouwen

De maatschappij waarin we leven is volop in beweging en dat zorgt ervoor dat we anders tegen gebouwen gaan aankijken. We zijn allemaal flexibeler, meer in beweging en de vraag naar vaste kantoorruimte neemt af. Dat staat nog los van conjuncturele ontwikkelingen die dat proces verder versterken. Voor u als eigenaar is dat een strop. Ook overheden zien in toenemende mate het probleem van leegstand en zijn daardoor gelukkig ook steeds vaker bereid om constructief mee te denken aan een oplossing. Van Omme & De Groot reikt u graag een oplossing aan. U kunt bij ons aankloppen als u een kantoorgebouw wilt renoveren met behoud van functie, maar ook om het gebouw geschikt te maken voor een of meerdere nieuwe functie(s). Immers, wij kunnen, wij willen en wij doen. De transformatie van kantoorgebouwen behelst bijvoorbeeld:

  • complete modernisering en renovatie van het gebouw;
  • een gebouw dat van binnen en van buiten weer als nieuw oogt;
  • eventuele opdeling in kleinere units met verschillende functies;
  • een sterke reductie van het energieverbruik.

» Neem contact op

De mogelijkheden van transformatie kantoorgebouwen

In principe is een kantoorgebouw voor velerlei functies te hergebruiken. Zaken als de omvang en de leeftijd van het gebouw, de locatie en het bestemmingsplan spelen natuurlijk een grote rol in de uiteindelijke mogelijkheden. Bouwtechnisch zijn er nauwelijks beperkingen; hooguit kan de leeftijd en de (voormalige) functie van het gebouw voor grenzen zorgen. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de transformatie van een kantoorgebouw is een opwaardering naar alle moderne standaarden. Dat is ook absolute noodzaak. Vanuit de markt wordt er steeds kritischer gekeken naar gebouwen. Als wij een kantoorgebouw transformeren dan zijn goede isolatie en een praktische en functionele indeling belangrijke speerpunten.

Transformatie kantoorgebouwen? Neem contact op

Wij merken dat overheden en (collega) projectontwikkelaars steeds vaker een beroep doen op Van Omme & De Groot voor de transformatie van een of meerdere kantoorgebouwen. Overweegt u ook een dergelijk project? Neem dan gerust contact op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922