Woningbouw Rotterdam

Minder verspilling en hogere kwaliteit met lean bouwen

Bij het ontwikkelen en bouwen van woningen en nieuwbouwwijken, utiliteitsbouw en renovatieprojecten kunnen de kosten onverwacht hoog uitvallen. Als projectontwikkelaar en bouwer die zich wil onderscheiden, houdt Van Omme & De Groot de uitgaven daarom altijd goed in het oog. Ons bedrijf is al een eeuw actief in het landelijke bouwwezen, en het doelbewust drukken van onnodig hoge kosten en zinloze uitgaven heeft mede bijgedragen aan ons succes. Door dergelijke verspillingen tegen te gaan, kunnen wij onze tijd en het budget aanwenden om een hogere kwaliteit van bouwen te bereiken. Dankzij dit zogeheten lean bouwen laten wij de concurrentie ver achter ons.

» Neem contact op

Lean bouwen: kritisch kijken naar kosten

De filosofie waarop lean manufacturing is gebaseerd, wordt in een groot aantal branches gebruikt. In een bedrijfstak waarin efficiënt werken niet altijd vanzelfsprekend is, zijn wij er bij Van Omme & De Groot juist van overtuigd dat het lean bouwen een nuttig basisprincipe is. Veel kostenposten bij nieuwbouw of renovatie ontstaan door verspillingen die eenvoudig zijn tegen te gaan. Door onderlinge communicatie en het op elkaar afstemmen van werkzaamheden worden overbodige kosten die zich voordoen bij bijvoorbeeld transport, bevoorrading, productietijden, procesbegeleiding en wachttijden ingedamd. Het schrappen van nutteloze kostenposten die geen toegevoegde waarde hebben, vormt het uitgangspunt wanneer men in de geest van de leanfilosofie bouwt.

Klant profiteert direct van lean bouwen

Het zo doeltreffend mogelijk werken en bouwen heeft natuurlijk positieve gevolgen voor onze klanten en opdrachtgevers. In de praktijk betekent lean bouwen namelijk dat wij meer uit onszelf kunnen halen tegen een lagere prijs. Dit leidt rechtstreeks tot meer kwaliteit, minder belasting voor het milieu, een beperktere levertijd en het drukken van onderhoudskosten. Zo laten wij door de toepassing van lean manufacturing in de bouwwereld de opdrachtgevers optimaal profiteren en komt een nieuwbouw- of renovatieproject sneller en voordeliger voor elkaar.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922