Transformatie

Caland II - Rotterdam Scheepvaartkwartier
Urban Lodge Hotel - Amsterdam
Casa Italia - Zoetermeer
Erasmushuis - Rotterdam

“Een nieuwe bestemming voor de donkere gaten in uw stad”


Transformatie van kantoren en gebouwen: (ver)bouwen tegen leegstand

Je ziet ze bijna in elke stad: leegstaande kantoorpanden en bedrijfsgebouwen waarin geen levende ziel meer te bekennen is. Doodzonde van al die ongebruikte ruimte. En bovendien slecht voor de aanblik van de buurt. Van Omme & De Groot ziet kansen voor deze donkere gaten in de stad. We pakken graag de handschoen op om deze gebouwen een nieuwe bestemming te geven.

Van kantoor naar woningen

Onder andere door stijgende werkloosheid, een toenemend aantal thuis- en flexwerkers en het verdwijnen van kantoorbanen naar het buitenland, staan er in Nederland steeds meer kantoorgebouwen leeg. Maar tegelijkertijd is de vraag naar woonruimte of een andere invulling van leegstaande panden onverminderd groot. Zeker in de grote steden. Transformatie van kantoor naar woningen of andere bestemmingen is dus hard nodig.

Ervaring en financiële slagkracht

Laat dat maar aan Van Omme & De Groot over. Transformatie lijkt een nieuwe trend, maar wij zijn al 25 jaar betrokken bij succesvolle transformaties van kantoor- en bedrijfsgebouwen. Onze jarenlange ervaring en kennis van regelgeving zetten we graag voor u in. U krijgt daarbij de zekerheid van een financieel slagkrachtige partij. Gekoppeld aan onze gezonde ambitie en onze realistische kijk op de materie een belangrijke factor voor het slagen van uw project.

Voorbeeldprojecten transformatie kantoren

In Rotterdam kochten we een aantal jaren geleden onder meer het leegstaande SoZaWe-gebouw aan de Willem Ruyslaan aan om het een herbestemming te geven. Eerst voor tijdelijke verhuur, zodat in elk geval de lampen weer gingen branden. Inmiddels is de transformatie naar circa 230 kamers voor The Student Hotel afgerond. Via deze link kunt u het filmpje bekijken dat wij maakten tijdens de realisatie.

Voor het voormalig HBU-pand aan de Coolsingel in Rotterdam, ook bekend onder de oorspronkelijke naam Het Erasmushuis, zijn oude tijden gaan herleven. Dit Rijksmonumentaal pand aan de Coolsingel is prachtig getransformeerd van een single-tenant naar een multi-tenant gebouw en nagenoeg volledig verhuurd. Meer informatie over dit project vindt u onder deze link.

In Zoetermeer is onlangs de transformatie van het EIM-gebouw aan de Italielaan naar jongerenappartementen Casa Italia afgerond en in Amsterdam is een verouderd kantoorgebouw getransformeerd naar het moderne Urban Lodge Hotel. En eerder al transformeerden we onder andere de Rotterdamse Machinistenschool van een school naar een bedrijfsverzamelgebouw en het pakhuis Calandstraat II in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier naar 135 wooneenheden.

Interesse in transformatie?

Heeft u in uw gemeente te maken met leegstaande kantoor- of bedrijfsgebouwen? En ziet u in transformatie een oplossing voor de leegstand? Neem contact met ons op en vraag naar Guus de Groot. Van Omme & De Groot denkt graag met u mee.

Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.
Sinds 1922